Pro média

Důležitá usnesení

Prohlášení užšího Předsednictva k uvažovanému odvolání ministra Plagy
6. dubna 2021

Usnesení užšího Předsednictva k tzv. úředním maturitám
8. března 2021

Stanovisko Rady vysokých škol k aktuálním opatřením na vysokých školách v souvislosti s nepříznivým epidemiologickým vývojem nákazy COVID-19
21. září 2020

Usnesení užšího Předsednictva RVŠ k situaci v Bělorusku
18. srpna 2020

Tisková zpráva k současnému stavu na vysokých školách
6. května 2020

Prohlášení užšího předsednictva RVŠ ke kauze plagiátorství
24. července 2018

Usnesení užšího předsednictva RVŠ k financování výzkumu
4. listopadu 2017

Usnesení užšího předsednictva RVŠ k vysokoškolské přípravě speciálních pedagogů
4. listopadu 2017

Usnesení užšího předsednictva RVŠ k novele zákona o registru smluv
29. dubna 2017

Usnesení užšího předsednictva RVŠ k situaci na tureckých vysokých školách
21. července 2016

Usnesení užšího předsednictva RVŠ ke zprovoznění IS VaVaI
23. června 2016

Stanovisko užšího předsednictva RVŠ k návrhům podzákonných předpisů projednávaných Předsednictvem RVŠ dne 16. 6. 2016
20. června 2016

Stanovisko RVŠ k návrhu složení Rady Akreditačního úřadu
7. června 2016

Usnesení užšího Předsednictva RVŠ k návrhu RVVI na předsedu TA ČR
1. března 2016

Usnesení Užšího předsednictva RVŠ ke jmenovaní profesorů
6. května 2015