Studentská komora RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol

Předseda: Ing. Michal Farník - ČVUT

Místopředseda pro organizaci a řízení: Bc. Martin Horváth - VUT

Místopředseda pro zahraniční záležitosti: Mgr. Damir Solak - MU

 

www.skrvs.cz

Delegát Náhradník delegáta
AAVŠ Josef Šváb Lauren Pray
AMU Vojtěch Cibulka MgA. Matouš Pěruška
AVU Alžběta Mirjam Procházková BcA. Jana Svobodová
ČVUT Ing. Michal Farník Bc. Lukáš Kulička
ČZU Ing. Pavel Brož Ing. Karolina Mahlerová
JAMU MgA. Mgr. Anna Soldánová Katarína Kandriková
JČU Lukáš Lang Mgr. František Vejmělka
MENDELU Ing. Luboš Staněk Ing. Tomáš Krajíček
MU Mgr. Damir Solak Mgr. Lucie Říhová
OU Bc. Michael Jermář, DiS. Mgr. Lukáš Slovák
PAČR Bc. Jan Weinhold Mgr. Tomáš Najman
SLU Mgr. Evariste Boj Ing. Radka Kubalová
ŠAVŠ Vlastimil Braun Kristína Fajtlová
TUL Bc. David Svoboda Bc. Ondřej Havelka
UHK Dominik Šípoš Jakub Lhoták
UJEP Petr Kříž MgA. Martin Krupa
UK JUDr. Michal Říha Kateřina Grygarová
UNOB por. PharmDr. Jan Bavlovič čet. (ček.) Matouš Brendl
UPCE Patricie-Anna Reitzová Ing. Jiří Šlapák
UPOL Mgr. Martin Mach, M.A. Erik Juriš
UTB BcA. Eva Šišková Ing. Magdaléna Rybová
VETUNI Mgr. Klára Klíčová Mgr. Simona Ljasovská
VŠB-TUO Ing. Michal Kořínek Bc. David Novák
VŠE Bc. Štěpán Staněk Bc. Tereza Jiříková
VŠH Jakub Slánský
VŠCHT Ing. Miroslav Hala Ing. Mariana Hanková
VŠLG
VŠMVV
VŠPJ Šimon Hajník Petr Wolf
VŠPRIGO Ondřej Dostál Sabina Kaloková, DiS
VŠTE Bc. Darja Bártů Tereza Růžičková
VŠUP Markéta Špundová
VUT Bc. Martin Horváth Ing. Katarína Rovenská
ZČU Kateřina Nováková Bc. Ondřej Keřka

Poslední změny provedeny k 30. 6.  2022