SK RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol

Předseda: Ing. Michal Farník - ČVUT

Místopředseda pro organizaci a řízení: Bc. Martin Horváth - VUT

Místopředseda pro zahraniční záležitosti: Damir Solak - MU

 

www.skrvs.cz

Delegát Náhradník delegáta
AAVŠ Marek Běloch Josef Šváb
AMU Vojtěch Cibulka MgA. Matouš Pěruška
AVU Alžběta Mirjam Procházková BcA. Jana Svobodová
ČVUT Ing. Michal Farník Bc. Lukáš Kulička
ČZU Ing. Radek Martiník Ing. Karolina Mahlerová
JAMU MgA. Mgr. Anna Soldánová Katarína Kandriková
JČU Lukáš Lang Mgr. František Vejmělka
MENDELU Ing. Luboš Staněk Ing. Tomáš Krajíček
MU Damir Solak Mgr. Lucie Říhová
OU Bc. Tomáš Kocur Mgr. Stanislav Ožana
PAČR Bc. Jan Weinhold Mgr. Tomáš Najman
SLU Mgr. Evariste Boj Ing. Radka Kubalová
ŠAVŠ Vlastimil Braun Kristína Fajtlová
TUL Bc. David Svoboda Bc. Ondřej Havelka
UHK Dominik Šípoš Jakub Lhoták
UJEP Petr Kříž MgA. Martin Krupa
UK JUDr. Michal Říha Kateřina Grygarová
UNOB por. PharmDr. Jan Bavlovič čet. (ček.) Matouš Brendl
UPCE Patricie-Anna Reitzová Ing. Jiří Šlapák
UPOL Mgr. Michal Nguyen Erik Juriš
UTB Bc. Kateřina Kopřivová BcA. Eva Šišková
VETUNI Mgr. Klára Klíčová Mgr. Simona Ljasovská
VŠB-TUO Ing. Michal Kořínek Bc. David Novák
VŠE Bc. Štěpán Staněk Bc. Tereza Jiříková
VŠH Jakub Slánský
VŠCHT Bc. Miroslav Hala Ing. Mariana Hanková
VŠLG
VŠMVV
VŠO Giancarlo Lamberti
VŠPJ Šimon Hajník Petr Wolf
VŠPRIGO Tereza Činčalová Veronika Szlaurová
VŠTE Darja Bártů Tereza Růžičková
VŠUP Martina Chlebounová Mgr. Emma Hanzlíková
VUT Bc. Martin Horváth Bc. Diana Hodulíková
ZČU

Poslední změny provedeny k 02. 06. 2021