Seznam pracovních komisí RVŠ

Pracovní komise Rady VŠ

Seznamy členů konkrétních komisí naleznete v jednotlivých listech souboru
Aktualizováno 11. 9. 2022