Seznam členů Předsednictva RVŠ

Předseda Rady vysokých škol
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Místopředsedové Rady vysokých škol
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph. D., Akademie múzických umění v Praze
PhDr. Petr Just, Ph.D.,
Metropolitní univerzita Praha
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D.,
Masarykova univerzita
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph. D.,
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph. D.,
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Michal Farník, České vysoké učení technické v Praze

Členové Předsednictva RVŠ Seznam zkratek
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D AAVŠ
Akcent
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. AMBIS
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. AMU
ARCHIP
ASTING
Bc. Šárka Krtková, M.A. AVU
Ing. Michal Farník ČVUT
doc. Dr. Ing. Ivan Richter ČVUT
Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D. ČZU
JUDr. Lenka Valová JAMU
Ing. Ludvík Friebel, Ph. D. JČU
doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. MENDELU
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. MU
Mgr. Damir Solak MU
PhDr. Petr Just, Ph.D. MUP
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. OU
JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík PAČR
prof. PaeDr. Rudolf Psotta, Ph.D. PALESTRA
PhDr. Hana Georgi, Ph.D. PVŠPS
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. SLU
Mgr. Petr Šulc ŠAVŠ
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. TUL
Ing. Libuše Svobodová, Ph.D. UHK
PaedDr. Irena Dolejší, CSc. UJAK
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. UJEP
PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. UK
JUDr. Michal Říha UK
mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph. D. UNOB
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. UNYP
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph. D. UPCE
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. UPOL
doc. Ing. Martin Sysel, Ph. D. UTB
prof. MVDr. František Treml, CSc. VETUNI
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VŠB-TUO
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph. D. VŠE
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. VŠEM
Ing. Jiří Dušek, Ph.D. VŠERS
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. VŠFS
PhDr. Jan Máče, Ph.D. VŠH
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. VŠCHT
Ing. Miroslav Hala VŠCHT
Mgr. Diana Benediktová, DiS. VŠKK
VŠO
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. VŠPJ
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. VŠPRIGO
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. PU
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. VŠTE
Mgr. Zdeněk Bezecký VŠUP
Ing. Soňa Jexová, Ph.D. VŠZ
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. VUT
Bc. Martin Horváth VUT
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. ZČU

Poslední změna provedena k 11. 9. 2022