Orgány RVŠ

Předseda Rady vysokých škol
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Místopředsedové Rady vysokých škol
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph. D., Akademie múzických umění v Praze
PhDr. Petr Just, Ph.D.,
Metropolitní univerzita Praha
Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D.,
Masarykova univerzita
Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph. D.,
Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph. D.,
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Michal Farník - České vysoké učení technické