Projednané materiály

Zasedání Rady vysokých škol

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol s rozšířenou účastí  členů Sněmu
Pozvánka na zasedání PRVŠ dne 10. 12. 2020 - jednání on-line

bod 2 Zprávy z UP RVŠ
bod 2 Dopis velvyslankyně Libanonské republiky
bod 5 prezentace Ekonomické informace

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol s rozšířenou účastí členů Sněmu
Pozvánka na zasedání PRVŠ - jednání on-line

2. Zprávy z Předsednictva Rady VŠ
bod 2 Zprávy z UPRVŠ

20. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 20. zasedání PRVŠ - jednání on-line

bod 2 Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ
bod 3 Příspěvek předsedy SK RVŠ na konferenci Dny vzdělávací činnosti vysokých škol
bod 4 prezentace nm. P. Dolečka - informace MŠMT
bod 6 prezentace Ekonomické informace 
bod 6 Jednání přípravného výboru OP JAK
bod 7 Problematika nouzového distančního vzdělávání - prezentace
bod 9 Zpráva o činnosti Fóra předsedů akademických senátů - prezentace

19. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 19. zasedání PRVŠ

bod 2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ
bod 2.Zápis z Rady NAÚ 05/2020 
bod 3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ - prezentace
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 7. Problematika vízových žádostí studentů - prezentace

7. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 7. zasedání Sněmu Rady VŠ

bod 2. Zápis z Rady NAÚ 12/2019 
bod 3. Zprávy se SK RVŠ - prezentace
bod 5. Vypořádání připomínek návrhu novely zákona o VŠ 
bod 7. Prezentace Ekonomické informace 
bod 6. 4_formulář PRACOVNI připomínky RVŠ_SZ2021+ finalni
bod 6.
5_formulář PRACOVNI připomínky RVŠ_Internacionalizace finalni
bod 6. 6_formulář PRACOVNI připomínky RVŠ_Plán investičních aktivit finalni
bod 8. Legislativní informace - prezentace

16. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 16. zasedání PRVŠ

bod 2. Zápis ze zasedání Rady NAÚ 11/2019
bod 3. Zprávy ze SK RVŠ - prezentace
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 6. Operační program Jan Amos Komenský - prezentace 
bod 6. Agregace hodnocení výzkumu v M1 a M2 a výsledné zařazení VŠ do kvalitativních kategorií A - D
bod 6. VŠ po dvou letech M17 + souhrn
bod 7. Dopis ministra obrany
bod 7. Výstup z jednání komisí k materiálu Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti dne 15. 1. 2020
bod 7. Novela zákona o VŠ připomínky po projednání na 16. PRVŠ s komentářem obou reprezentací

15. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 15. zasedání P RVŠ

bod. 2 Zápis z Rady NAÚ z 23.10.2019
bod. 2 Zprávy z UP RVŠ
bod. 3 Zprávy se Studentské komory Rady VŠ - prezentace 
bod. 4 Prezentace GA ČR 2019
bod. 5 Ekonomické informace - prezentace
bod. 6 Newsletter MŠMT věnovaný agendě velkých výzkumných infrastruktur ČR za 4. čtvrtletí r. 2019 (rekapituluje nejdůležitější události agendy velkých výzkumných infrastruktur)
bod. 8 Videozáznam z konference k Hlavním směrům vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/konference-predstaveni-hsvp-2030-dne-7-11-2019

6. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 6. zasedání Sněmu Rady VŠ

bod 2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ
bod 3. Zprávy se SKRVŠ - przentace 
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 5. Prognóza uchazečů - prezentace 
bod 7. Zpráva z jednání Fóra předsedů akademických senátů

14. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 14. zasedání Předsednictva Rady VŠ 
bod 2. Zprávy z UP RVŠ
bod 3. Zprávy ze Studentské komory RVŠ - prezentace
bod 7. Posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů
DZ MŠMT - PID 19019082
Depeše pro OSS a další subjekty nedokládající výpis z účtu

13. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 13. zasedání Předsednictva Rady VŠ 
bod 2. Zprávy z UP RVŠ
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 6. Legislativní informace - prezentace
Výstupy z jednání pracovních komisí legislativní a komise pro strategie a rozvoj VŠ dne 21.  6. 2019
Podněty pro novelu zákona o VŠ-CRP - komentované
bod 7. Statut a jednací řád mezinárodního evaluačního panelu
Proces hodnocení a evaluace MEP
Metodika 17+ hodnocení M3-M5 final
Metodika M17+ - prezentace

12. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 12. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. Zprávy z užšího Předsednictva
Zápis ze zasedání Rady NAÚ dne 25. 4. 2019
Usnesení 151. zasedání pléna ČKR ze dne 6. 6. 2019
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
prezentace z jednání Reprezentativní komise dne 5. 6. 2019
bod 6. Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících - prezentace
bod 7. Problematická místa Metodické pomůcky pro vnější hodnocení činnosti vysokých škol
Vypořádání připomínek Rady VŠ k návrhu metodiky vnějšího hodnocení činnosti vysokých škol
Metodika vnějšího hodnocení činnosti VŠ schválená Radou NAÚ
bod 8. Připomínky k modulům 3 až 5 Metodiky 2017+:
Připomínky RVŠ k M17plus M3-5
Shrnutí připomínek došlých ČKR
Metodika hodnocení VO v segmentu VŠ - připomínky_kompletace
Vypořádání připomínek k M17+
Metodika pro VŠ - vypořádání připomínek reprezentace VŠ
Metodika pro VŠ - předkládací zpráva
Metodika pro VŠ - materiál
OP JAK:
OP JAK - tematická PS Vzdělávání
Příprava nového OP JAK oblast vzdělávání 19062019
OP JAK tematická PS Vzdelávání Intervenční logiky
bod 9. Strategie vzdělávání 2030+ - problematika financování

5. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 5. zasedání Sněmu Rady VŠ
bod 2. Zprávy z UP RVŠ
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 6. prezentace Metodika 2017+
Principy hodnocení výzkumných organizací pro segment VŠ v Metodice 2017+
bod 7. Zpráva z jednání Fóra předsedů
bod 10.
Plán realizace DZ 2020, Vyhlášení CRP 2020, Příprava strategického záměru 2021, Rámec kvalifikací VŠ vzdělávání

11. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 11. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. Zprávy z UP RVŠ
bod 2. TAČR - změna termínu vyhlášení veřejné souteže
bod 2. Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 6. Metodika NAÚ vnější hodnocení - připomínky
bod 6. Vyhlášení CRP - doplnění
bod 8. Příprava nového operačního programu MŠMT
bod 8. Analýza alternativního postupu M2

10. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 10. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2 Podpora ČKR ze strany Rady VŠ ve věci novely zákona o NKÚ
bod 2 Zápis z 1. řádného zasedání Rady NAÚ 24.1.2019
bod 2 Pozvánka na 20. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol
bod 2 Zápis z jednání RVVI, ČKR a RVŠ
bod 2 Přehled přijatých usnesení RVŠ ve funkčním období 2018 - 2020
bod 5 Analýza výročních zpráv VVŠ 2013-2017
bod 6  Připomínky k novele zákona NKÚ

4. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 4. zasedání Sněmu Rady VŠ
bod 3. Zprávy ze SK RVŠ - prezentace
bod 4. Usnesení 149. zasedání Pléna ČKR
bod 4. OP VVV současnost a budoucnost
bod 5. Prezentace Ekonomické informace
bod 7. prezentace Legislativní informace

9. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 9. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. Zápis se zasedání Rady NAÚ
bod 5. Ekonomické informace - prezentace
bod 8. Pre-screening strategických projektů
bod 9. Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR

3. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 3. zasedání Sněmu Rady VŠ
bod 2 Zápis ze zasedání Rady NAÚ 13. 9. 2018
bod 2 Společné prohlášeni ČKR a SRK k 100. výročí založení ČSR - 25.10.2018
bod 2 Usnesení Senátu Parlamentu ČR k Petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání
bod 5 Ekonomické informace - prezentace JUDr. Valové
bod 5 Základní tendence mzdového vývoje VŠ učitelů 2012-2017 - prezentace doc. Fischera a Ing. Mazoucha
bod 6 Metodika M17+ hodnocení výzkumných organizací pro segment vysokých škol
bod 7 Prezentace o jednání Fóra předsedů akademických senátů
bod 9 prezentace Legislativní informace
bod 9 Zákon 130

7. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 7. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. Nominace do Akademického sněmu AV ČR
bod 6. GDPR - pozměňovací návrhy - připomínky
Pozměňovací návrh k zákoníku práce - připomínky
GDPR - elektronizace systémy VŠ
bod 7. prezentace Dopracování metodiky hodnocení výzkumných organizací

6. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 6. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. 17. schůze Senátu Parlamentu ČR - Petice "Za kvalitní podmínky pro vzdělávání"
Zápis z 6. zasedání Rady NAÚ
Zápis z 7. zasedání Rady NAÚ
bod 5. Zápis z jednání Reprezentativní komise k rozpočtu 2019
Prezentace k rozpočtu 2019
Ekonomické informace - prezentace JUDr. Valové
bod 6. Legislativní informace - prezentace JUDr. Hodulíka
bod 7. Co nového v OP VVV - prezentace prof. Pospíšila

5. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 5. zasedání Předsednictva Rady VŠ 
bod 2.   Usnesení 146. zasedání Pléna ČKR
Zápis ze zasedání Rady NAÚ dne 26.4.2018
Zápis ze zasedání Rady NAÚ dne 18. 5. 2018
bod 5.  Ekonomické informace pro jednání Předsednictva RVŠ dne 21. 6. 2018
bod 6.  Vypořádání připomínek k návrhu změny Statutu NAÚ

2. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 2. zasedání Sněmu Rady VŠ
bod 2. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ za období únor až duben 2018
bod 4. Technické úpravy Statutu Rady VŠ
bod 6. Program Rady vysokých škol
Program Rady vysokých škol - oblasti
bod 8. Současná situace financování VVŠ
bod 9. Pozměňovací návrh na změnu vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů - pokuty
Pozměňovací návrh na změnu vládního návrhu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů - elektronické systémy
Pozměňovací návrh na změnu vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů - archiv

4. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 4. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 - 2020
Usnesení 145. zasedání pléna ČKR
Zápis z 3. zasedání Rady NAU
Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách:
Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR
Stručný návod k GDPR-1
Příloha - Záznamy o činnostech zpracování
dokumenty jsou k dispozici i na webu MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
bod 8. Ekonomické informace pro jednání Předsednictva RVŠ dne 19. 4. 2018

3. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 3. zasedání Předsednictva Rady VŠ 
bod 2: Usnesení 144. zasedání pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR
Žádost o nominaci do Rady NAÚ
Odpověď ministra vnitra na společný dopis ČKR, AV ČR a RVŠ ve věci problematiky GDPR

2. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 2. zasedání Předsednictva Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020
bod 1. Společný dopis ČKR, AV ČR a RVŠ ve věci problematiky GDPR
bod 4. Přehled nominací RVŠ do orgánů
bod 5. Pracovní komise RVŠ ve funkčním období 2018 - 2020 - návrh předsedů a místopředsedů
bod 7. Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - připomínky RVŠ
bod 9. Stěžejní oblasti k projednání zástupců Pracovní skupiny ČKR a RVŠ se  zástupci ŘO OP VVV
bod 9. Infomace o průběhu OP VVV

1. zasedání Sněmu Rady VŠ
Pozvánka na 1. zasedání Sněmu Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020
bod 2. Volební a mandátová komise
bod 3. Zpráva mandátové komise
Seznam delegací VŠ k 25.1.2018
Seznam chybějících delegací VŠ k 25.1.2018
prezentace Volba předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol pro funkční období 2018 - 2020
bod 4. Procedura volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ
Přehled návrhů na předsedu a místopředsedy RVŠ ve funkčním období 2018 -2020
Prezentace prof. Pospíšila
Návrh kandidátů na místopředsedy představení
bod 8. Ekonomické informace pro jednání Sněmu RVŠ 25. 1. 2018

1. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 1. zasedání Předsednictva Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020
bod 4. Příprava na ustavení Rady vysokých škol pro další funkční období
bod 5. Návrhy na složení volební a mandátové komise
bod 6. Prezentace Ekonomické informace

 


FUNKČNÍ OBDOBÍ 2015 - 2017

22. zasedání Předsednictva Rady VŠ
Pozvánka na 22. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 3. Usnesení přijatá ve funkčním období 2015-2017
bod 5. Usnesení 143. zasedání České konference rektorů
bod 6. Ekonomické informace- prezentace na jednání Reprezentativní komise 29.11.2017
Návrh KEN nových studijních programů - komentář
Návrh KEN nových studijních programů - tabulka
Zápis z jednání Reprezentativní komise
bod 7. Připomínky k materiálu NAÚ Náležitosti předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů
bod 11. Výzva 02_17_044 – Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ Nejčastěji kladené dotazy
Na co si dát pozor – výzva č. 44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
Dopis nám. Velčovského - žádost o kontaktní osobu - dotazník

9. zasedání Sněmu RVŠ
Pozvánka na 9. zasedání Sněmu Rady VŠ
bod 3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ - prezentace
bod 4. Bilanční a hodnoticí zpráva o činnosti RVŠ 2015 - 2017
bod 6. Legislativní informace - prezentace
bod 7. Ekonomické informace- prezentace
bod 8. Problematika výzkumu - prezentace
Harmonogram výzev TA ČR pro rok 2018

21. zasedání Předsednictva RVŠ
Pozvánka na 21. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 2. Projev předsedy Rady vysokých škol na Slavnostním zahájení akademického roku 2017/2018
bod 4. prezentace Co je nového v Grantové agentuře České republiky?
prezentace Domu zahraniční spolupráce
bod 6. prezentace Ekonomické informace
bod 7. Problematika výzkumu - prezentace
bod 8. prezentace CzechELib

20. zasedání Předsednictva RVŠ 
Pozvánka na 20. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 6. Ekonomické informace - prezentace
Prohlášení z Betlémské kaple 1. 9. 2017 - Zastavme plíživý úpadek českého školství
(Pod)Financování českého školství v mezinárodním kontextu - prezentace doc. Fischera v Betlémské kapli 1. 9. 2017
bod 8. Co je nového v OP VVV - prezentace

19. zasedání Předsednictva RVŠ
Pozvánka na 19. zasedání Předsednictva RVŠ
bod 5. Metodický materiál k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností - Připomínky Rady vysokých škol
bod 5. Metodický materiál k povinnosti VŠ informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností - připomínky - výstup z LK 2.6.2017
bod 6. Ekonomické informace prezentace
bod 7. Problematika výzkumu prezentace 
bod 8. Příprava nové 3-výzvy pro VŠ Dokladování mzdových výdajů v projektech OP VVV

8. zasedání Sněmu RVŠ
Pozvánka na 8. zasedání Sněmu RVŠ
bod 3. Zpráva o činnosti SK RVŠ
bod 4. Prezentace - Aktuální informace o programech TA ČR
bod 5. Výzva k podávání návrhů do Seznamu hodnotitelů 2/2017
bod 6. Prezentace Ekonomické informace
Education - OECD
bod 7. Bulletin 324. zasedání RVVI
Problematika výzkumu - prezentace
Návrh výdajů SR 2018-2020
bod 8. Prezentace k Registru smluv a OP VVV
Usnesení užšího předsednictva RVŠ k novele zákona o registru smluv
Informace pro RVŠ o projednávání novely zákona o Registru smluv

18. zasedání Předsednictva RVŠ
Pozvánka na 18. zasedání Předsednictva RVŠ
bod 2. Platforma Comenius
bod 5. Připomínky k Metodice IA - výstup z jednání komisí dne 3. 4. 2017
bod 5. Připomínky z jednání komisí dne 3. 4. 2017 k Metodickému materiálu pro posuzování standardů pro akreditaci a sebehodnoticí zprávu
bod 5. Připomínky AMU k Metodickému materiálu pro posuzování standardů pro akreditaci a sebehodnoticí zprávu
bod 5. Příklady extenzivního výkladu standardů pro nařízení vlády v metodickém materiálu k IA ze dne 6. 4. 2017
bod 5. Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů - podklad pro jednání Rady NAÚ 20. 4. 2017
bod 6. Ekonomické informace - prezentace
bod 6. Podklad pro jednání PS k přípravě nového modelu financování VVŠ 2018+
bod 6. Stanovisko Ekonomické komise z 6. 4. 2017
bod 7. Připomínky RVŠ k návrhu nového zákona o podpoře výzkumu
bod 7. Problematika výzkumu - prezentace bod 8. Situační zpráva CzechElib 1.Q 2017
bod 8. Registr smluv - dopis poslancum 17. 5. 2016

bod 8. Registr smluv - dopis ČKR a RVŠ
bod 8. Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy
bod 8. Odpovědi na otázky týdeníku Economia
bod 8.
Pozměňovací návrh - Lukáš Pleticha


17. zasedání Předsednictva RVŠ
Pozvánka na 17. zasedání Předsednictva RVŠ
bod 3. prezentace Zpráva o činnosti SK RVŠ
bod 4. TA ČR a její podpora v roce 2017 - prezentace
bod 6. prezentace Ekonomické informace
bod 8. Problematika výzkumu březen 2017 - prezentace
Náměty Rady VŠ ke koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, vývoji a inovací a k internacionalizaci VaVaI v ČR
bod 9. prezentace Aktuální vývoj OP VVV
bod 10. Otevřený dopis a výzva k současné situaci v Turecku
Otevřený dopis Turecko - průvodní dopis


7. zasedání Sněmu RVŠ dne 23. 2. 2017
Pozvánka na 7. zasedání Sněmu RVŠ
bod 2. Dopis poslancům k registru smluv
bod 2. Informace MFin ČR k zák.č.25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veř. financí
bod 2. Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty VŠ
bod 2. Usnesení  139. zasedání Pléna ČKR
bod 3. prezentace Zpráva o činnosti SK RVŠ
bod 5. prezentace Metodiky NAÚ
bod 6. prezentace Ekonomické informace
bod 7. prezentace Problematika výzkumu - únor 2017
bod 9. Prohlášení výroční konference VOS


16. zasedání Předsednictva RVŠ dne 19. 1. 2017
Pozvánka na 16. zasedání Předsednictva RVŠ

bod 4. prezentace RNDr. Valkárové - GA ČR rok 2017 a 2017+
bod 5. výstup ze zasedání pracovních komisí dne 19.12.2016
bod 5. prezentace Legislativní informace
bod 6. prezentace Ekonomické informace
bod 7. prezentace Problematika výzkumu
bod 7. Zápis z 304. zasedání RVVI
bod 7. Zápis z 305. zasedání RVVI
bod 8. prezentace Aktuální vývoj OP VVV
bod 9. Národní konvent o EU: Závěry a doporučení kulatého stolu na téma Společnost 4.0
bod 9. Bulletin RVVI č. 320
bod 9. Newsletter Evropského rámce kvalifikací (EQF) 2/2016:

Návrh Evropské komise na revizi doporučení o Evropském rámci kvalifikací
Používání výsledků učení v Evropě
Iniciativy Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0
EU na dosah


15. zasedání Předsednictva RVŠ dne 15. 12. 2016
Pozvánka na 15. zasedání Předsednictva RVŠ
bod 2. Zápis ze zasedání Rady NAÚ 29. - 30. 11. 2016
bod 3. usnesení Rady VŠ ve funkčním období 2015-2017
bod 4. Zápis ze zasedání pracovní komise pro umělecké VŠ a fakulty 24.11.2016
bod 7. prezentace Zákoník práce - novelizace 2017
bod 8. prezentace Ekonomické informace
bod 8. Stanovisko EK RVŠ
bod 9. prezentace Problematika výzkumu
bod 9. Připomínky RVŠ k návrhu Metodiky 17+


6. zasedání Sněmu RVŠ dne 24. 11. 2016
Pozvánka na 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

bod  4. Prezentace Zprávy ze SK RVŠ
bod  5. Problematika výzkumu
bod  6. Prezentace operační programy MŠMT
bod  7. Legislativní informace
bod  7. Novela autorského práva
bod  8. Ekonomické informace
bod  9. Prezentace RUV 2016


14. zasedání Předsednictva RVŠ dne 20. 10. 2016
Pozvánka na 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol
bod  3.
Prezentace Zprávy ze SK RVŠ
bod  6.
Ekonomické informace
bod  8. Prezentace Vývoj OP VVV
bod  9. 
Prezentace RUV 2016


13. zasedání Předsednictva RVŠ dne 15. 9. 2016
Pozvánka na 13. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol
bod  3.
Prezentace Zprávy ze SK RVŠ
bod  5. Prezentace Problematika výzkumu - září 2016
bod  6.
Ekonomické informace pro jednání P RVŠ dne 15. 9. 2016
bod  6. Úprava Pravidel  - MŠMT zveřejnilo úpravu Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ týkající se změny výše výpočtu příspěvku na sociální stipendia v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona“
bod  7.
prezentace Vývoj OP VVV
bod  8. Stanovisko užšího předsednictva k návrhům podzákonných předpisů
bod  8. Usnesení Předsednictva RVŠ k novele zákona č. 96/2004 Sb. - dopis ministrovi zdravotnictví
bod 9. 
prezentace Víza afrických studentů


12. zasedání Předsednictva RVŠ dne 16. 6. 2016
Pozvánka na 12. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

bod  2.  Tisková zpráva z jednání o mzdách a rozpočtu ve školství
bod  3.
Informace o činnosti SK RVŠ
bod  5. 
Stanovisko RVŠ k návrhu složení Rady Akreditačního úřadu
bod  5.  Stanovisko Rady VŠ k návrhu VZZ o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
bod 5. Stanovisko užšího předsednictva RVŠ k návrhům podzákonných předpisů projednávaných Předsednictvem RVŠ dne 16. 6. 2016
bod  6.  Ekonomické informace
bod  7.  Problematika výzkumu - červen 2016
bod  7. Informace o GA ČR po 11. 2. 2016
bod  7.  TA ČR: Zéta - základní informace
bod  8.  Stav přípravy a průběhu OP VVV


11. zasedání Předsednictva RVŠ dne 21. 4. 2016
Pozvánka na 11. zasedání Předsednictva RVŠ

bod 3. Informace o činnosti SK RVŠ
bod 6. Podkladový materiál k bodu Ekonomické informace
bod 6. Institucionální financování VVŠ v roce 2017 a v letech 2018 až 2020
bod 8.  Problematika výzkumu - duben 2016
bod 8.  Stanovisko RVŠ k pozměňovacím návrhům novely zákona č. 130/2002
bod 9.  Stav přípravy a průběhu OP VVV


10. zasedání Předsednictva RVŠ dne 17. 3. 2016
Pozvánka na 10. zasedání Předsednictva RVŠ

bod 2.  Usnesení užšího Předsednictva RVŠ k návrhu RVVI na předsedu TA ČR
bod 3.  Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ
bod 6.  Ekonomické informace
bod 8.  Problematika výzkumu - březen 2016
bod 9.  Informace o stavu přípravy OP VVV


4. zasedání Sněmu RVŠ dne 18. 2. 2016
Pozvánka na 4. zasedání Sněmu RVŠ
bod 2. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ listopad 2015-leden 2016
bod 3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ
bod 5. Stanovisko LKRVŠ k Dohodě o usnadnění vzájem.uznávání VŠ vzdělání a kvalifikací mezi MŠMT ČR a MŠ ČLR
bod 5. Postup projednávání novely zákona o VŠ - prezentace doc. Fischer
bod 6. Ekonomické informace
bod 6. Příprava rozpočtu na r. 2017 a střednědobý výhled na r. 2018 a 2019 - podklad pro ekonomickou sekci
bod 6. Jednání Reprezentativní komise dne 28. 1. 2016
bod 6. Zápis z jednání RK dne 28. 1. 2016
bod 8. Problematika výzkumu - únor 2016
bod 9. Informace o přípravě OP VVV
bod 10. Informace o aktualitách v ekonomické oblasti - prezentace doc. Pospíšil


9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol dne 21. 1. 2016
Pozvánka na 9. zasedání Předsednictva RVŠ
bod   2. Usnesení užšího Předsednictva Rady vysokých škol k pozměňovacím návrhům novely zákona č. 130/2002 a zákona o vysokých školách ze dne 21. prosince 2015
bod   2. Informace o 16. zasedání Monitorovacího výboru OP VK
bod   3. Informace o činnosti SK RVŠ
bod   7. Ekonomické informace pro jednání Předsednictva RVŠ dne 21. 1. 2016
bod   8. Zápis z 2. zasedání Výboru pro výzkum, vývoj a inovace Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
bod   9. Stav přípravy a průběhu OP VVV_PRVŠ
bod   9. Dokumenty z jednání plánovací komise programu (PKP)
bod 10. Informace z jednání Rady programu ERASMUS+


8. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol dne 10. 12. 2015
Pozvánka na 8. zasedání Předsednictva RVŠ
bod 2.   Informace z výjezdního zasedání GA ČR
bod 3.   Zpráva o činnosti SK RVŠ
bod 7.   Problematika výzkumu - prosinec 2015
bod 7.   Připomínky k návrhu Národní politiky výzkumu
bod 8.  
Příprava OP VVV - PRVŠ 10. 12. 2015
bod 10. Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky
bod 11. Newsletter Evropského rámce kvalifikací


3. Sněm Rady vysokých škol dne 19. 11. 2015
Pozvánka na 3. zasedání Sněmu RVŠ
bod 3. Představení činnosti Technologické agentury ČR
bod 3. IPN Metodika - Implementační doporučení
bod 4. Informace z oblasti výzkumu - listopad 2015
bod 5. Ekonomické informace
bod 6. Příprava výzev operačního programu OP VVV
bod 7. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ
bod 7. Usnesení přijatá na 5., 6. a 7. zasedání Předsednictva Rady VŠ
bod 8. Zpráva o činnosti SK RVŠ
bod 8. Projev předsedy Rady vysokých škol při příležitosti udělení Ceny Jana Opletala
bod 9. Stav plnění programu RVŠ - listopad 2015
bod 10. Zpráva o činnosti Legislativní komise RVŠ
bod 10. Připomínky RVŠ k VZZ o podpoře VaVaI
bod 10. VZZ o podpoře VaVaI
bod 10. Pozměňovací návrh k novele zákona č. 130/2002 Sb. 
bod 11. Žádost o poskytnutí knihovního fondu pro nové vybavení vědecko-technického parku Ekvádorskému státu
bod 11. Originál žádosti Ekvádoru


7. Předsednictvo Rady vysokých škol dne 22. 10. 2015
Pozvánka na 7. zasedání Předsednictva RVŠ
Bod č. 2 Slavnostní zahájení Akademického roku VŠ - projev předsedy RVŠ
Bod č. 3 Informace o činnosti SK RVŠ
Bod č. 5 Usneseni VVVKMT 15.10.2015
Bod č. 5 Legislativní problematika: Vybrané náměty ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obdrženému RVŠ dne … z pohledu usnesení RVŠ
Bod č. 5 Projednání novely ZVS ve školském výboru – komplexní pozměňovací návrh
Bod č. 6a) Ekonomické informace pro jednání P RVŠ dne 22. 10. 2015
Bod č. 6b) Problematika modelu financování VŠ v projektu KREDO
Bod č. 7 Informace z výzkumu říjen 2015
Bod č. 8 Operační program OP VVV_vývoj IX - X2015
Bod č. 9 Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů


6.  Předsednictvo Rady vysokých škol dne 17. 9. 2015
Pozvánka na 6. zasedání Předsednictva RVŠ
Bod č. 6 Ekonomické informace
Bod č. 7 Problematika výzkumu
Bod č. 8 Problematika OP VVV
Bod č. 9 Eticke otázky


5.  Předsednictvo Rady vysokých škol dne 18. 6. 2015
Pozvánka na 5. zasedání Předsednictva RVŠ
Bod č. 5 Ekonomické informace
Bod č. 7 Informace z oblasti vědy a výzkumu
Bod č. 8 Prezentace XV. zasedání Monitorovacího výboru OP  VK


2. Sněm Rady vysokých škol dne 21. 5. 2015
Pozvánka na 2. zasedání Sněmu RVŠ
Bod 2. - Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ
Bod 3.Zpráva o činnosti SK RVŠ
Bod 4.Program Rady vysokých škol
Bod 6.Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek - připomínky Rady vysokých škol
Bod 7.prezentace Ekonomické informace
Bod 7.Zápis z jednání Reprezentativní komise 22. 4. 2015
Bod 8.Informace z oblasti výzkumu

Další akce RVŠ

"Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt" - prezentace ředitelky Kanceláře GA ČR, 15. března 2018

Projev Předsedy RVŠ na Slavnostním zahájení akademického roku 2017/2018

Projev Předsedy RVŠ na Slavnostním zahájení akademického roku 2016/2017

Projev Předsedy RVŠ na Slavnostním zahájení akademického roku 2015/2016

Role GA ČR ve financování základního výzkumu II. - prezentace předsedy Grantové agentury ČR, 11. února 2016

Zápis z diskuze Spolupráce VŠ a průmyslu - zápis z moderované diskuze na téma Výzkumná spolupráce průmyslu a vysokých škol, 21. května 2015

Spolupráce VŠ a průmyslu - prezentace k moderované diskuzi na téma Výzkumná spolupráce průmyslu a vysokých škol, 21. května 2015