Agentura Rady vysokých škol – kontakty

Agentura Rady vysokých škol zabezpečuje činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické.

Podrobnosti o její vnitřní organizaci upravuje Organizační řád Agentury RVŠ. V čele Agentury stojí ředitel, který odpovídá předsedovi Rady za administrativně-ekonomické zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury a rektorovi Univerzity Karlovy za dodržování zákonnosti a hospodárnosti ve veškeré činnosti Agentury.

Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6

E-mail:
Mob. tel.: +420 778 976 964

Ředitelka Agentury
Ing. Michaela Schwarzová, MBA

Sekretariát
Bc. Jana Bečková