https://twitter.com/vs_radatwitter Rady vysokých škol https://twitter.com/vs_radatwitter SK RVŠ

Prohlášení Rady vysokých škol k vývoji situace na Ukrajině
Užší předsednictvo jménem Rady vysokých škol jakožto nejširšího orgánu reprezentace českých vysokých škol s rozhořčením odsuzuje ruskou agresi na území suverénního státu Ukrajina, a z ní vyplývající hrubou destabilizaci celého evropského prostoru. S odkazem na historickou zkušenost České republiky z roku 1939, kdy vystoupení vysokoškolských studentů na obhajobu státní suverenity vyvolalo ze strany agresora kruté represe a dlouhodobý destruktivní dopad do akademického prostředí jako takového, vyzývá všechny své členy k co nejrychlejší a nejúčinnější podpoře ukrajinských vysokoškolských studentů, pedagogů i výzkumníků.

V Praze 24. února 2022

Dopis Domu zahraniční spolupráce k problematice společného postupu při poskytování podpory ukrajinským studentům a vědcům  (17.3.2022). UA - Study in a Research in

13. zasedání Předsednictva Rady VŠ 
 se bude konat 15. září 2022 od 9 hodin
v Malé aule Univerzity Karlovy v 1. patře budovy Karolina

 

5. zasedání Sněmu Rady VŠ 
23. června 2022 od 10 hodin
v Modré posluchárně Univerzity Karlovy
Informace z 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol 

 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ RADY VŠ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2021 - 2023

NOMINACE ZÁSTUPCŮ RADY VŠ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2021 - 2023

PROGRAM RADY VŠ PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2021 - 2023

 

 

Kontakt GDPR 2020